A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh Nghệ An đã họp thông qua 2 nội dung quan trọng về giáo dục và đào tạo

Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022 để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng trong đó có 2 nội dung thuộc lĩnh vực, chuyên môn ngành GD&ĐT tham mưu, soạn thảo và báo cáo UBND tỉnh.

Chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chủ trì có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị: Ban kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh, Tài chính, Tư pháp, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch tỉnh; các Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh.

        Tại phiên họp, Đồng chí Võ Văn Mai, phó Giám đốc Sở GD&ĐT thay mặt cho Lãnh đạo ngành báo cáo tóm tắt 2 nội dung liên quan đến lịch vực ngành tham mưu đó là:

        - Dự thảo “ Đề án phát triển giáo dục đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

        -  Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Nghệ An quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Võ Văn Mai, phó Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo tóm tắt 2 nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành tham mưu.

Dự thảo 2 nội dung trên cơ quan soạn thảo đã đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng quy trình quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật như: Xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh; đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh và lấy ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã; tổng hợp ý kiến góp ý gửi Sở Tư pháp thẩm định để hoàn thiện dự thảo.

        Sau khi nghe Đồng chí Võ Văn Mai, phó Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo,  đồng chí chủ trì và các thành viên dự họp thống nhất cao 2 dự thảo mà Sở GD&ĐT báo cáo. Kết luận tại phiên họp đồng chí Nguyễn Đức Trung chỉ đạo:

        1.  Hoàn thiện Đề án và trình UBND tỉnh ký ban hành Đề án phát triển giáo dục đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

        2. Đối với Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trong tháng 10/2022 ( dự kiến từ 10-15/10/2022) để thông qua Dự thảo Nghị quyết./.


Tác giả: Nguyễn Xuân Kính
Nguồn:Phòng KHTC, Sở GD&ĐT Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết