Trường học thân thiện. Học sinh tích cực

Địa chỉ: Xóm Vật Tư- Xã Tân Phú- Tân Kỳ- Nghệ An
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “NHỮNG TẤM GƯƠNG TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC”.

PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TÂN PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

          Số: 132 /KH-TrMN                        Tân Phú, ngày 08 tháng 10  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “NHỮNG TẤM GƯƠNG TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC”.

 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Hướng dẫn, động viên cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực hưởng ứng Cuộc thi nhằm tuyên truyền về các tấm gương thầy giáo, cô giáo đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp giáo dục; các gương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu, học trò sáng tạo, vượt khó vươn lên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc học tập trong các cơ sở giáo dục và toàn ngành.

          2. Cuộc thi nhằm giới thiệu và tôn vinh những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức cao quý, có việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ tinh thần vì mọi người, nói đi đôi với làm, tận tụy với công việc, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; những việc làm của những điển hình ấy có tác động mạnh mẽ, tạo động lực cho quá trình nhận thức và rèn luyện của nhiều người, có sức lay động và lan tỏa trong nội bộ Đảng và trong xã hội. Khơi dậy những tiềm năng tốt đẹp vốn tiềm ẩn trong mỗi người, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Khối rèn luyện đạo đức cách mạng; làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng văn hoá, nền tảng tinh thần xã hội vững chắc.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

          1. Nội dung:

          - Các bài viết phản ánh nhân vật một cách toàn diện hoặc một mặt nổi bật. Viết về phẩm chất đạo đức, về sự việc, việc làm của nhân vật có thật trong cuộc sống đã làm lay động lòng người, thôi thúc, tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân; thể hiện tinh thần cách mạng, khoa học, sáng tạo, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, công chức, viên chức; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức học hỏi, cầu thị trong từng nội dung tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến lợi ích của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, giải quyết việc của nhân dân nhanh chóng, có tình, có lý…

          2. Hình thức:

          - Hình thức thi viết, độ dài khoảng 1.500 -2.000 chữ, đánh máy trên khổ giấy A4, font Times New Roman, có ảnh của nhân vật.

          Bài viết đã được đăng tải trên sách, báo, tạp chí không được tham gia dự thi; không sao chép lại của người khác; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          Thời gian nhận bài từ ngày 12/10/2020 - 30/01/2021.

          Căn cứ Kế hoạch này tuyên truyền, phát động CB, GV, NV tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

      Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác”  đề nghị các CB,GV, NV tham gia đầy đủ.

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- CB, GV, NV;

- Lưu VT;

 

                                                                                       Hà Thị Viết Anh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết