Trường học thân thiện. Học sinh tích cực

Địa chỉ: Xóm Vật Tư- Xã Tân Phú- Tân Kỳ- Nghệ An
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo sơ kết hk

PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TÂN PHÚ

                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        

 

 

                      

                           

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

Năm học 2018 - 2019

 

1. Phát triển quy mô mạng lưới trường lớp

          - Tình hình huy động trẻ theo KH giao:

+ Nhà trẻ : 75

+ Mẫu giáo: 270

- Số trẻ tăng, giảm so với kế hoạch: Không tăng, không giảm

- Nguyên nhân:

 + Nhà trường xây dựng kế hoạch huy động trẻ sát với tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường.

 + Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh

 + Từng cá nhân được phân đã làm tốt nhiệm vụ huy động trẻ của mình

          2. Công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

2.1. Các biện pháp chỉ đạo triển khai

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao công tác PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi dưới nhiều hình thức. Đặc biệt là đài phát thanh từ các cấp các ngành đến cộng đồng, gia đình đối với việc thực hiện mục tiêu phổ cập cho trẻ 5 tuổi.

- Tăng cường sự lãnh đạo các cấp chính quyền đối với công tác PCGD cho trẻ 5 tuổi

- Nâng cao chất lượng giáo dục từ đó huy động các nguồn lực góp phần thực hiện chương trình PCGD

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất PCGD cho trẻ 5 tuổi

2.2. Kết quả:

 Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi thời điểm tháng 11 năm 2018

2.3. Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục.

 

 

 

Một số danh mục đồ dùng đồ chơi ngoài trời đã xuống cấp cần bổ sung để đảm bảo các danh mục  theo quy định

          3. Thực hiện Chương trình GDMN

3.1. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ

-Thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.
          - Nhà trường thực hiện tốt việc xây dựng “ Môi trường giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm”, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; công tác kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố gây nguy cơ mất an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường/lớp.

          - 100% trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng  ăn ngủ tại trường và đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

          - Nhà trường luôn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại trường.

          - Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng.Thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm, thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thực phẩm theo đứng quy định.

          - Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã trong việc thành lập ban chăm sóc sức khỏe trẻ khám sức khỏe cho trẻ được 1 lần; tổ chức cân đotheo dõi sức khỏe bằng biểu đồ cho trẻ.

          - Nhà trường  đã thường xuyên kiểm tra bộ phận phục vụ về việc đảm bảo an toàn vệ sinh đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm trong khâu chế biến, thực hiện thực đơn theo mùa, trẻ ăn đúng giờ.

          - Công khai chất lượng dinh dưỡng các bữa ăn của trẻ nơi cha mẹ trẻ dễ quan sát. Đảm bảo trẻ được ăn đúng thực đơn, sử dụng nguồn thực phẩm sẵn có của địa phương để chế biến món ăn cho trẻ; Không sử dụng thực phẩm chế biến sẵn hoặc thực phẩm không rõ nguồn gốc để chế biến món ăn cho trẻ. Xây dựng chế độ ăn hợp lý, chế biến đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Có lưu mẫu thực phẩm hàng ngày theo đúng quy định

          - Chỉ đạo giáo viên thường xuyên trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sức khoẻ của trẻ hàng ngày, rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ

          - Kết quả cân đo theo dõi biểu đồ lần 2

Độ tuổi

Tổng số trẻ

CN
BT

SD D vừa

SD D Nặng

CC

BT

Thấp còi độ 1

Thấp còi độ 2

Tỷ lệ SDD CN %

Tỷ lệ SDD

CC %

Nhà trẻ

75

69

6

0

68

7

0

8%

9.3%

Mẫu giáo

270

250

20

0

248

22

0

7,4%

7,1%

Trẻ 5 tuổi

95

89

6

0

88

7

0

6.3%

7.4 %

Toàn trường

345

319

26

0

316

29

0

7.5%

8.4%

3.2. Chất lượng thực hiện chương trình GDMN.

- 100% trẻ được thực hiện chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành, được tham gia các hoạt động giáo dục theo hướng tích cực, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của trẻ.

- 100% giáo viên vận dụng hiệu quả nội dung bồi dưỡng chuyên môn vào công tác giảng dạy, thực hiện xây dựng kế hoạch GD năm học, kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần phù hợp với từng độ tuổi, điều kiện của nhà trường. Điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng trẻ, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của địa phương; chú trọng việc nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ trong quá trình tổ chức các hoạt động.

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi “Học bằng chơi, chơi mà học”, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá.

- Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học theo đúng kế hoạch, chương trình từng độ tuổi. Tổ chức tăng cường các hoạt động của đội ngũ cốt cán, tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với nhận thức của trẻ. Tích cực đổi mới hình thức tổ chức, đặc biệt là công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

- Thực hiện có hiệu quả chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Chỉ đạo các lớp xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục vận động vào hoạt động vui chơi và các hoạt động khác, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện chuyên đề. Chú trọng công tác nâng cao chất lượng giáo dục ở các lớp.

- Tổ chức các hội thi cho cô và trẻ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ngành học Mầm non.

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, vệ sinh cá nhân, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục phòng ngừa ứng phó với biến đổi khí hậu....

- Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường, tổ, khối. Nội dung sinh hoạt đổi mới, phù hợp nhằm giải quyết những yếu kém và vướng mắc về chuyên môn

- Nhà trường đã tăng cường công tác kiểm tra, bồi dưỡng các chuyên đề, kiểm tra việc thực hiện chuyên đề, thực hiện quy chế chuyên môn để có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời.

- Kết quả khảo sát trẻ học kỳ I:

Trẻ nhà trẻ

Tổng số trẻ
được khảo sát

Lĩnh vực PTTC

Lĩnh vực PTNT

Lĩnh vực PTNN

Lĩnh vực PTTCXH

Đạt

C. Đạt

Đạt

C. Đạt

Đạt

C. Đạt

Đạt

C. Đạt

75

63

12

61

14

64

11

63

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

63

12

61

14

64

11

63

12

100%

84%

16%

81.3%

18.7%

85.3%

14.7%

84%

16%

 

Trẻ Mẫu giáo

Tổng số trẻ
được khảo sát

Lĩnh vực PTTC

Lĩnh vực PTNT

Lĩnh vực PTNN

Lĩnh vực PTTM

Lĩnh vực PTTCXH

Đạt

C. Đạt

Đạt

C. Đạt

Đạt

C. Đạt

Đạt

C. Đạt

Đạt

C. Đạt

270

233

37

231

39

235

35

230

40

234

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

233

37

231

39

235

35

230

40

234

36

100%

86,3%

13,7%

85,6%

14,4%

87%

13%

85,2%

14,8%

86,7%

13,3%

3.3. Chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

 Ưu điểm

- Nhà trường xây dựng kế hoạch GD thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ

- Xây dựng được môi trường giáo dục phù hợp đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các khu vực trong  lớp học, trong  trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.

- Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của GV đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.

- Giáo viên luôn khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá d­ưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện. Tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

- Tổ chức cho CBQL, giáo viên tham gia Hội thảo phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm do PGD tổ chức tại trường mầm non Kỳ Tân.
          - Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo các yêu cầu theo quy định, phù hợp với đối tượng trẻ. Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hướng tích cực, đảm bảo vệ sinh, an toàn, phát huy được tính chủ động sáng tạo của trẻ.
          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Hạn chế:

- Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của một số giáo viên lớn tuổi và giáo viên trẻ còn hạn chế.

          4. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi:

Nêu cụ thể những kết quả đã làm được trong học kỳ 1:

T/T

Nội dung hạng mục đã đầu tư xây dựng

Kinh phí đầu tư

Nguồn Kinh phí ( Từ đâu..)

Ghi chú

1

Xây Bếp ăn trị giá

850.000.000đ

 

 

2

Xây bờ rào, làm dàn mát, cổng trường 

450.000.000đ

 

 

3

Khoan giếng, đổ đất, làm bồn hoa, cây cảnh

  38.000.000đ

 

 

          5. Công tác phát triển đội ngũ:

          5.1. Các giải pháp đã thực hiện để nâng cao chất lượng đội ngũ trong học kỳ 1;

          Chú trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho nhằm nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thiện nhân cách và trình độ của người giáo viên.

Xây dựng củng cố hệ thống tổ chức đơn vị thực hiện quy chế làm việc một cách nghiêm túc.

          Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới tận đội ngũ cán bộ, giáo viên

          Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên

5.2. Những hạn chế khó khăn trong việc phân công, bố trí đội ngũ.

Một số giáo viên lớn tuổi khả năng vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn nhiều hạn chế, một số giáo viên trẻ  kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ sư phạm còn thiếu linh hoạt và sáng tạo.

6. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng

Nhà trường tiếp tục lưu trữ, các loại hồ sơ và cập nhật thông tin trên phần mềm KĐCL online.

Giữ vững kết quả đã đạt được công tác kiểm định chất lượng trường Mầm non.

Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ giáo viên làm tốt công tác dạy và học

Luôn chú trọng công tác bán trú để môi trường mầm non luôn là nơi phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình.

Thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra nội bộ theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường

Đã hoàn thiện xây dựng tường rào an toàn cho trẻ tại cụm Hạ Sưu

Bổ sung cải tạo khuôn viên vườn hoa, cây cảnh tạo môi trường xanh sạch đẹp.

Nhà trường tiếp tục công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, để xây dựng chuyển điểm trường mới phấn đấu đến năm 2019-2020 hoàn thành các tiêu chuẩn tái chuẩn sau 5 năm

7. Công tác quản lý

7.1. Công tác tham mưu:

Nhà trường làm tốt công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất

Tham mưu công tác tuyên truyền về chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ.

Đã hoàn thiện công trình nhà bếp và tường rào cụm hạ sưu và đưa vào sử dụng.

Tiếp tục làm tốt công tác phối kết hợp với trạm y tế khám sức khoẻ cho trẻ theo định kỳ lần 3 và tuyên truyền với các bậc phụ huynh kiến thức nuôi dạy trẻ, cách phòng chống dịch bệnh đảm bảo tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ

7.2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

TT

Nội dung kiểm tra

Số lần kiểm tra

Kết quả

1

Kiểm tra tuyển sinh

1

12 nhóm lớp, tốt: 8, khá: 2, TB: 2

Có kế hoạch tuyển sinh đầy đủ

Tuyển sinh đủ số lượng kế hoạch giao

Sắp xếp hồ sơ tuyển sinh đầy đủ

 

2

Kiểm tra hồ sơ

2

22 bộ, tốt: 5, khá:11, TB: 6

3

Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn

1

7 giáo viên, tốt: 3, khá: 4

4

Kiểm tra chuyên đề

5

5 giáo viên, tốt: 2, khá: 3

5

Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn

2

kiểm tra 2 tổ: tốt 2

6

Kiểm tra công tác bán trú

2

2 bếp, tốt: 2, 1 bộ hồ sơ,

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện tốt việc nhập thực phẩm hợp đồng đúng quy định

Có bảng công khai tài chính chế độ ăn của trẻ hàng ngày

7

Kiểm tra việc xây dựng thực hiện kế hoạch năm học tháng, tuần của thủ trưởng đơn vị

1

- Có đầy đủ kế hoạch theo năm, tháng, tuần

- Kết quả: tốt

8

Kiểm tra việc quản lí sử dụng bảo quản các thiết bị dạy học

1

12/12 nhóm lớp, tốt: 6, khá: 4, TB: 2

          II. Đánh giá chung:

  1. Những kết quả nổi bật trong học kỳ 1.

          Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh để xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo tốt công tác dạy và học

Đã hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng nhà bếp và bờ rào cụm Hạ Sưu đảm bảo an toàn cho trẻ.

Xây dựng và  cải tạo khuôn viên vườn hoa, cây cảnh tạo môi trường đảm bảo xanh sạch đẹp, an toàn.

Hoàn thành chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo kế hoạch đề ra.

Hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

  1. Những khó khăn hạn chế

          Năm học 2018 - 2019 theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Tân Kỳ, Sở GD&ĐT Nghệ An, trường Mầm non Tân Phú tái chuẩn sau 5 năm. Rà soát các tiêu chí trường cần bổ sung một số hạng mục xây dựng, đặc biệt xây dựng cơ sở vật chất như xây dựng chuyển điểm trường mới cụm trung tâm tuy đã có văn bản nhưng đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng công trình.

  3. Các giải pháp thực hiện trong học kỳ 2

  - Tăng cường công tác tham mưu cơ sở vật chất để hoàn thành sớm xây dựng điểm trường mới.

  - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể trong và ngoài xã cùng nhà trường hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học

  - Tiếp tục thực hiện xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới công tác quản lý

  - Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học đúng quy định

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                              Hà Thị Viết Anh

                                                                    


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết