Trường học thân thiện. Học sinh tích cực

Địa chỉ: Xóm Vật Tư- Xã Tân Phú- Tân Kỳ- Nghệ An
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Tân Phú

Xóm Vật Tư- Xã Tân Phú- Tân Kỳ- Nghệ An
mntanphu.tk@nghean.edu.vn