Trường học thân thiện. Học sinh tích cực

Địa chỉ: Xóm Vật Tư- Xã Tân Phú- Tân Kỳ- Nghệ An
 • Nguyễn Thị oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0348092809
  • Email:
   oanhky83@gmail.com
 • Hà Thị Viết Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973834909
  • Email:
   haanh73@gmail.com